​Bofællesskabet Huset - her er der plads til alle

​Ring til os på:​ 44 98 13 44

Send en mail:​ huset@skjulet2.dk

​​Faste rutiner ✔ - Rolige omgivelser ✔ - Stabilt og fast personale ✔ 

Beboernes udviklingsplaner​

​På Lalandiaturen i foråret afholder vi en heldags konference, hvor alle beboere deltager.

Som pædagogisk punkt gennemarbejder hver enkelt beboer et udviklingsskema. Enten individuelt eller med hjælp fra medbeboer eller personale, hvis det ønskes. Dette skema indeholder tre faste punkter beboerne skal udfylde og forholde sig til.

 • Selvindsigt i egen sygdom
 • Forventninger
 • Forventninger til personalet

Disse tilbagemeldinger fra beboerne, danner grundlag for to personaletemadage.

Her udfærdiges en samlet rapport over beboerens og personalets samlede syn på den enkelte beboeres udvikling, mål og fremtidige indsats områder. 

Dette materiale er fundamentet for en gensidig forpligtelse mellem beboer og personale for at nå de opsatte mål

Derudover laves der handlingsplaner for hver beboer en gang årligt. Her beskrives den udvikling beboeren har haft siden sidste skrevne. ​Udviklingsplan og hvilke områder der arbejdes fremadrettet på.

Følgende områder beskrives:

 • Diagnose
 • Medicin
 • Sociale relationer
 • Funktions- og reaktions mønstre
 • Økonomi
 • Fritid
 • Konklusion
 • Mål

​Eventuelt særlige bemærkninger

Dette bruges især som udgangspunkt og grundlæggende materiale i vores samarbejde med den anbringende kommune.

Den enkelte beboer forelægges altid de skrevne resultater. I det tilfælde, hvor materialet skal sendes uden for Huset, underskriver beboeren sammen med lederen/personalet som accept. 

Dette ikke altid som enig i det skrevne, men som accept af, at de er blevet gjort bekendt med materialet.

Derudover afholdes der møder efter behov med øvrige interessenter. Her deltager beboeren altid i det omfang beboeren selv ønsker og magter det.​​

Har du spørgsmål til beboernes udviklingsplaner er du altid velkommen til at kontakte os

​Firma

Fonden Bofællesskabet Huset

CVR: 29856109

Kontakt

Telefon: 44 98 13 44

E-mail: huset@skjulet2.dk