​Bofællesskabet Huset - her er der plads til alle

​​Faste rutiner ✔ - Rolige omgivelser ✔ - Stabilt og fast personale ✔ 

Bosted for psykisk syge med forskellige udfordringer

Bofællesskabet Huset i Bagsværd nær Roskilde og København er et bosted for psykisk syge fra 18 år og op. 

Målgruppen for vores bosted for psykisk syge er borgere med psykiske udfordringer som for eksempel skizofreni, psykoser, borderline, angst og depression. Ofte er der tale om dobbelte diagnoser som blandt andet misbrug.

Anerkendende pædagogik på vores bosted for psykisk syge

​Vi arbejder med udgangspunkt i miljøterapi samt anerkendende pædagogik. Beboeren påvirkes ikke bare af diagnosticering, behandling og pleje, men af Bofællesskabet Huset som helhed.

Fokus på vores bosted for psykisk syge er funktionstræning og recovery. Behandlingen, der tager udgangspunkt i kognitiv og anerkendende pædagogik, udgør en helhed.

​Vi ser det enkelte menneske som et individ, der skal fungere i det omkringliggende miljø. Og vi tager udgangspunkt i den enkelte beboeres ressourcer og kompetencer med henblik på at hæve livskvaliteten.

Selvforvaltning og selvregulering i et ansvarligt samarbejde

​Beboeren på vores bosted for psykisk syge skal oparbejde evnen til selv at forvalte ansvar, rettigheder, ressourcer og kompetencer.

Selvforvaltning er beboerens vilje og evne til at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder. Dette sker i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med personalet samt andre ligeværdige borgere.

Selvregulering er afgørende for, hvordan beboerne har det i livet, og hvordan beboeren får mulighed for at udfolde sin personlighed igennem livet.

Selvregulering bygger på frivillige aftaler frem for regler, idet det skaber engagement og ansvarlighed.​​

Selvbestemmelse og medbestemmelse over sit eget liv

​Selvbestemmelse er beboerens evne og vilje til selv at bestemme og have indflydelse på eget liv. Udvikling af selvbestemmelse giver beboeren motivation, selvværd og identitet.

Medbestemmelse er retten til at være en aktiv samarbejdspartner i beslutningsprocesser, hvor beboeren er involveret, og hvor beslutningerne har indflydelse på den enkeltes liv på vores bosted for psykisk syge og i resten af samfundet.

Kontakt os gerne op på telefon 44 98 13 44 eller på huset@skjulet2.dk for at høre mere om vores bosted for psykisk syge.

​Kontakt os her, og hør nærmere om bostedet

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firma

Fonden Bofællesskabet Huset

Læs vores persondatapolitik her

CVR: 29856109

Kontakt

Telefon: 44 98 13 44

E-mail: huset@skjulet2.dk