​Bofællesskabet Huset - her er der plads til alle

​​Faste rutiner ✔ - Rolige omgivelser ✔ - Stabilt og fast personale ✔ 

Brugerindflydelse​

På vores konference på Lalandia fra den 12. – 19. Maj 2002, blev det besluttet af de tilstedeværende beboere og medarbejdere, at indføre brugerrepræsentant system.

Brugerrepræsentanten vælges for et år ad gangen medio maj på forårsturen til Lalandia.

Formålet med brugerrepræsentant systemet er, at højne informationen og kommunikationen mellem beboere og ledelse/medarbejdere, samt en egentlig indflydelse på følgende:

 • Husmøde en gang månedligt
 • Aktiviteter
 • Orientering om drift af Huset
 • Orientering om ansættelser og fratrædelser
 • Forbedringer og vedligeholdelse af Huset eks. nyanskaffelser som tv og havemøbler
 • Brugerrettede forbedringer
 • Møder med beboerrepræsentant efter behov og ønsker
 • Faglitteratur er altid frit tilgængeligt ( socialpsykiatri, socialpædagogen, SIND meddelelser fra psykiatrifonden m.m. )

​Personspørgsmål eller mægling af tvistigheder er brugerrepræsentanten uvedkommende​. På vores Lalandiatur i foråret afholder vi en heldags konference, hvor alle beboere deltager.

Her fremlægges:

 • Valg af beboerrepræsentant
 • Orientering
 • Beboerness årsberetninger
 • Årets planlagte aktiviteter
 • Kommende særlige begivenheder
 • Personalesituationen
 • Eventuelt kommende vedligeholdelse af Huset
 • Kostkassen
 • Opsamling af projekt KOSMOS
 • Ønsker til nyanskaffelser

​Som pædagogisk punkt gennemarbejder hver enkelt beboer et udviklingsskema. Dette skema indeholder tre faste punkter beboerne skal udfylde og forholde sig til.

 • Egne forventninger og mål
 • Forventninger til personalet

Disse tilbagemeldinger fra beboerne, danner grundlag for to personaletemadage. Her udfærdiges en samlet rapport over beboerens og personalets samlede syn på den enkelte beboeres udvikling og fremtidige indsats områder.​

​Firma

Fonden Bofællesskabet Huset

Læs vores persondatapolitik her

CVR: 29856109

Kontakt

Telefon: 44 98 13 44

E-mail: huset@skjulet2.dk