​Bofællesskabet Huset - her er der plads til alle

​Ring til os på:​ 44 98 13 44

Send en mail:​ huset@skjulet2.dk

​​Faste rutiner ✔ - Rolige omgivelser ✔ - Stabilt og fast personale ✔ 

Husets værdigrundlag​

Vi møder beboeren som et ligeværdigt menneske:

 • Vi respekterer beboeren med de ressourcer og kompetencer den enkelte besidder
 • Vi taler sammen i et åbent, ærligt, respektfuldt og direkte sprog
 • Vi stiller krav til den enkelte beboer og gruppen ud fra den enkeltes og gruppens ressourcer
 • Vi forventer, at beboeren er aktiv og deltagende

Vi sætter beboerens udvikling I centrum:

 • ​​Alt arbejde i Huset fokuserer på at skabe fremdrift og udvikling hos beboeren
 • Når vi arbejder med beboeren, baserer vi arbejdet på den enkeltes egne mål, ønsker, håb og motivation
 • Ved synlige fremskridt/ tilbageskridt i udviklingen hos beboeren fokuserer vi på at inddrage beboeren i vores observationer
 • Hvis det opstår bekymringer/undren i forhold til beboerens adfærd og udvikling, inddrager vi beboeren som ekspert og medspiller for at få en afklaring af vores observationer og evt. fremtidige tiltag

​Vi respektere den enkeltes personlighed:

 • Vi stiller krav til beboeren og til os selv om at respektere hinanden og hinandens forskelligheder
 • I Huset skaber vi rum til, at den enkelte beboer bidrager til det sociale fællesskab, i det omfang de ønsker og formår
 • Vi rummer og respekterer beboernes personlighed for at skabe grundlag for udvikling, tillid og tryghed

Vi styrker selvindsigt i egen sygdom:

 • ​Vi taler åbent og ærligt med beboerne omkring deres sygdom, deres udvikling og fremtidige muligheder
 • ​I dialogen med beboeren er de eksperten på deres eget liv og sygdom
 • ​Vi anerkender at beboeren er syg, og tager hånd om de udfordringer, de har brug for hjælp til at håndtere

Vi træner beboeren i at tage ansvar for sin sygdom:

 • Vi opfordrer beboeren til selv af håndtere sin medicin i de tilfælde, hvor det er muligt
 • Beboeren har adgang til den professionelle hjælp han/hun har brug for
 • Vi søger i samarbejde med beboeren alternative hjælpeforanstaltninger, hvis der opstår behov for nye tiltag

Vi stimulerer og udvikler den enkeltes livskvalitet:

 • Vi opmuntrer beboeren til at følge mål, ønsker og drømme
 • ​Vi er vedholdende i vores kontakt og må, så beboeren får mulighed for at opfylde egne mål, ønsker og drømme
 • Vi er den sikre støtte i hjælp til selvhjælp
 • ​Vi giver råd og vejledning, efter beboerens ønske, til forbedring af livskvaliteten

På vores årlige personaledage diskuterer og forholder vi os til Husets værdigrundlag:

 • Hvordan forankrer vi værdigrundlaget i det daglige arbejde?
 • ​Hvilken effekt har det for Husets beboere?
 • ​Er der noget, vi skal gøre mere eller mindre af?
 • ​Gør vi det, vi tror, vi gør?​

​Firma

Fonden Bofællesskabet Huset

CVR: 29856109

Kontakt

Telefon: 44 98 13 44

E-mail: huset@skjulet2.dk